FANDOM


Hahmoluokkiensa lisäksi pelin hahmot voivat kehittää erilaisia rakennus- ja keräilytaitoja, joiden avulla ne voivat valmistaa erilaisia varusteita ja hetkellisesti hahmon ominaisuuksia parantavia ruokia ja alkemiatuotteita. Samanlaisia tavaroita ei useimmiten pysty ostamaan ei-pelaajahahmoilta (NPC), joten rakentelu on monille pelaajille hyvä tapa tienata pelin valuuttaa, kultaa. Rakennustaitojen kehittäminen on kuitenkin hidasta, ja jokaisella hahmolla voi olla vain yksi huippuunsa kehitetty rakennustaito.

Taitojen kehitys Muokkaa

Craftaukseen tarvitaan resepti (esimerkiksi "puusauva" tai "villakaapu") ja resursseja, eli erilaisia malmeja, puuta ja yrttejä, joita kasvaa joka puolella pelimaailmaa. Jokainen taito käyttää kahta eri resurssityyppiä. Esimerkiksi alkemiaan kuluu pääasiassa yrttejä ja vähän malmia, ompeluun taas puuta ja vähän yrttejä. Parhaiten taidon kehitys onnistuu sopivantasoisella reseptillä, vaikka myös alemmantasoisia reseptejä voi edelleen rakentaa. Reseptistä riippuu mitä resursseja tuotteeseen tarvitaan. Reseptejä voi ostaa niitä myyviltä npc:iltä tai löytää itse tappamiltaan hirviöiltä.

Vaikka hahmoluokka ja rakennustaidot voivat olla hyvinkin eritasoisia, rakennustaitojen kehitys seuraa yleensä alueittain hahmoluokan kehitystä: alueella jolla on tason 30 hahmolle sopivia vastustajia ja tehtäviä, on yleensä myös tason 30 reseptien rakentamiseen tarvittavia resursseja. Tämän vuoksi esimerkiksi tason 20 hahmon voi olla vaikeaa (tai jopa mahdotonta) kehittää mitään rakennustaidoistaan tasolle 35, jollei joku muu kerää tarvittavia resursseja, sillä kerääminen ei onnistu resursseja ympäröivien liian korkeatasoisten hirviöiden vuoksi.

Kun taito on kehittynyt tarpeeksi pitkälle, uudet reseptit alkavat vaatia resurssien lisäksi myös production runeja. Production runeja on yksi laji jokaista rakennustaitoa kohti: esimerkiksi alkemiaan tarvitaan aina blend-runeja ja ruuanlaittoon activate-runeja. Production runeja saa kaikilta pelin hirviöiltä tasapuolisesti tasoon katsomatta, mutta jokainen hirviölaji tiputtaa vain yhtä lajia runeja. Blend-runeja ei siis voi saada tappamalla jääkarhuja, jos jääkarhut tiputtavat link-runeja.

Crafting tuotteet Muokkaa

Alkemia- ja ruokatuotteet ovat keskenään identtisiä, eli esimerkiksi kahta erilaista paahdettua lohta ei ole. Ruokaa voi ostaa ainoastaan toisilta pelaajilta, eikä alkemiatuotteillekaan yleensä ole pelin kauppiailta ostettavia vastineita. Sitä vastoin muiden, varusteita tuottavien taitojen, kuten tailoring eli ompelu, samannimiset ja -näköiset tuotteet voivat erota suuresti sekä ominaisuuksiltaan että arvoltaan. Pelin kauppiailla on näille tuotteille omat vastineensa, mistä johtuen huonoimpia omatekoisia tuotteita ei välttämättä saa lainkaan kaupaksi. Valmistettaessa useampia varusteita joukkoon osuu kuitenkin väistämättä myös NPC-kauppiaan valikoimaa laadukkaampia, myyntikelpoisia varusteita.

Craftatut varusteet Muokkaa

Craftatut aseet ovat useimmiten ikävä kyllä kaikesta niihin kuluvasta vaivasta huolimatta instanceista tippuvia aseita heikompia. Tästä johtuen niiden markkinat eivät välttämättä ole kovinkaan suuret. Myös useimmat suojavarusteet jäävät instanceista tippuvia tuntuvasti jälkeen.

Tästä huolimatta ainakin cloth- eli vaatetyyppisissä suojavarusteissa tämä ero on vielä tasoilla 1-50 korvattavissa monin verroin hyvällä modauksella siten että modaaja jää vielä tuntuvasti plussan puolelle jos craftattu varuste on HD (käsitteet selitetty varustehuoltoartikkelin korjausosiossa ja modausosiossa) ja saa sen vuoksi modeihinsa 20% bonuksen jota instanceista tippuvissa varusteissa ei ole.

Lisäksi instanceista tippuvia varusteita on vaikeampi modata hyvin jos ne ovat vanhuutensa vuoksi täynnä huonoja ja käytöstä poistuneita modeja jotka vievät tilan paremmilta. Viimeistään 55-tason jälkeen instanceista tippuvat LD (low dura, HD:n vastakohta) varusteet voittavat craftatut mennen tullen.


Paremman luokituksen reseptit Muokkaa

Tavalliset, npc-kauppiaalta ostettavat reseptit ovat pelissä poikkeuksetta valkoisia reseptejä, eli alimman arvoluokituksen reseptejä. Perusvastustajilta voi tippua näiden lisäksi myös vihreitä reseptejä, jotka ovat seuraava väritaso, ja instanceista sinisiä, tai myöhemmillä tasoilla purppuranvärisiä reseptejä.

Reseptin väri määrää varusteresepteissä sen, mikä on alin väritaso jonka varuste voi saada. Tämän tason lisäksi varuste voi nousta myös kaksi väritasoa korkeammaksi. Tasot ovat järjestyksessä: valkoinen, vihreä, sininen, purppura, peessi, ruskea.

Taso vaikuttaa käytännössä siihen kuinka paljon suojaa (defence) varuste antaa hyökkäyksiä vastaan tai kuinka suurella voimalla ase iskee. Kuitenkaan ei ole itsestäänselvää, että esimerkiksi craftattu peessi kaapu antaisi enemmän suojaa kuin jokin toisenniminen, instanceista tippuva purppura kaapu. Väriluokitus näkyy vain resepteissä ja kunkin varusteen varusteruudussa, ei varusteen ulkonäössä.