FANDOM


Runes of magicissa questaaminen eli ohjattujen tehtävien teko tapahtuu kolmessa eri vaiheessa. Pääsyy questaamiseen on hahmoluokan tason nostaminen (hahmon ensisijaisen hahmoluokan taso näkyy vasemmassa yläreunassa olevan kasvokuvan reunassa pienessä mustassa pallossa). Questeista saa myös huomattavasti parempia varusteita kuin tietokoneohjatuilta NPC-kauppiailta, joskin yleensä heikompia kuin pelaajien kauppapaikasta, auction housesta.

Ensimmäinen vaihe on hakea quest. Tämä tapahtuu klikkaamalla NPC:tä jonka kohdalla minimapissa (pikkuinen kartta oikeassa yläreunassa) on keltainen huutomerkki. Jos click to move -asetus (oletuksena) on päällä, hahmo juoksee tällöin NPC:n luo ja puhuu hänelle. Puhuminen aukaisee ruudulle välilehden, jonka yläreunassa lukee kaikki mitä NPC haluaa sillä hetkellä hahmolle sanoa, ja heti tekstin alla ovat tarjolla olevat questit allekkain. Pelaaja klikkaa haluamaansa questia, jolloin quest aukeaa välilehteen. Tämän jälkeen pitää vielä selata välilehden alareunaan ja klikata "Accept quest"-valintaa.

Toinen vaihe on questin ehtojen täyttäminen. Mikäli questiin tarvitaan tavaroita, ne on lueteltu tehtävälistassa questille varatussa välilehdessä. Tehtävälistan saa oletuksena auki painamalla näppäintä L. Samassa listassa on yleensä lueteltu tiivistetyssä muodossa myös muut asiat jotka questin täyttämiseksi pitää tehdä. Välilehdestä listan alta löytyy tarkemmat ohjeet ehtojen täyttämiseksi, esimerkiksi tapettavien mobejen olinpaikat tai sen alueen rajaus jolta etsittävät tavarat löytyvät. Jos questi menee uudelle zonelle (lue alueet-artikkeli) myös tämän alueen nimi on mainittu siinä. Jos kulkuohjeita ei ole erikseen annettu, kunkin zonen kartan reunoille on merkitty niiden zonejen nimet joilla kartta jatkuu. Esimerkiksi Howling Mountainsin kartan yläreunassa vuorten läpi kulkevan solan kohdalla kulkeva teksti Silverspring kertoo että solasta pääsee alueelle nimeltä Silverspring.

Kolmas vaihe on palauttaa valmiiksi tullut quest. Tämä tapahtuu puhumalla NPC:lle jolle quest palautetaan. Puhuminen eroaa questin hakemisesta ainoastaan siinä, että palauttaessa valinnan "Accept quest" tilalla lukee "Complete quest". Valtaosa questeista palautetaan samalle NPC:lle joka kyseisen tehtävän antoikin, minkä takia onkin käytännöllisintä käydä hakuvaiheessa hakemassa kaikkien lähellä sijaitsevien NPC:iden questit yhdellä kertaa. Palautuksen jälkeen NPC saattaa tarjota välittömästi uutta questia joka ei ollut aiemmin tarjolla. Useita peräkkäisiä questeja kutsutaan questlinjoiksi. Questlinjat voivat joskus jatkua eri paikkaan kuin mistä ne alkoivat siten, että jossain kohtaa questit palautetaankin kauempana sijaitsevalle NPC:lle. Samasta paikasta alkavilla quest linjoilla on yleensä tapana myös jatkua keskenään samaan suuntaan siten, että pelaaja voi questeja tehdessään liikkua niiden mukana ja pitää aina quest-NPCt keskenään samassa paikassa.