FANDOM


Runes of magicissa varusteet määräävät hahmon vahvuuden yhdessä sen tason kanssa. Kun tasoero on olematon tai alle kymmenen tason luokkaa, paremmin varustettu hahmo on lähes poikkeuksetta vahvempi. Hahmoluokan kehitykseen tarvittavista, myös kokemuspisteitä tuovista tehtävistä, saa toisinaan palkinnoksi jotain mitä pukea hahmolleen. Tehtäväpalkintoina tulevilla varusteilla yksistään saa vain juuri ja juuri sen verran voimaa että selviää pelin perustehtävät läpi, eikä mokailuun juuri ole varaa. Varusteita onkin tarkoitus pelin mittaan parannella itse. On neljä tapaa joilla valmiin varusteen voimaa voi lisätä: korjaaminen, modaaminen, tieraaminen ja päivittäminen.

Korjaaminen Muokkaa

Jokaisella varusteella on varusteruudun oikeassa yläkulmassa oma duransa. Dura on jotain sellaista kuin 99/100, missä ensimmäinen numero ilmoittaa jäljellä olevan duran ja toinen varusteen maksimiduran. Korjaaminen palauttaa duran maksimiinsa, ja sen tarkoitus on perustasolla lähinnä ylläpitää varusteen voimaa. Jos varusteen dura laskee alle kahdenkymmenen, varusteen tehosta häviää 20%.

Perustehon lisäksi jokaisen varusteen tehoa voi lisätä vielä 20% korjaamalla sen joko perusduran 100 yläpuolelle, tai oman maksimiduransa yläpuolelle. Tästä käytetään nimitystä HD, eli high dura. Joidenkin varusteiden maksimidura on yli 100 valmiiksi, jolloin peruskorjaus riittää nostamaan tehon takaisin duran 100 yläpuolelle, mutta jos 100-duraiselle tai sitä pienempiduraiselle varusteelle haluaa tämän bonuksen, joutuu hankkimaan item shopista golden repair hammereita. Kaikki dura menee kuitenkin taistellessa ja etenkin hahmon kuollessa jatkuvasti alaspäin, joten golden repair hammereiden jatkuva ostelu tulee erittäin kalliiksi.

Yli 100-duraisia, muilta voimiltaan hyviä varusteita on vaikea saada. Etenkin pelin maksimitasoa 62 huomattavasti alemmille hahmoille niitä on erittäin hankalaa hankkia HD:nä, sillä niitä tippuu erittäin satunnaisesti bosseilta (mahtivastustaja) joita tapetaan harvoin. Tasoa 50 pienemmille hahmoille kannattaakin mielellään modata (modaaminen selitetty tarkemmin alempana) duran vuoksi mitä tahansa tavallisen tasoisia varusteita joiden dura on yli 100, ja joissa ei ennestään ole modeja kiinni. Vanhojen instancejen varusteet ovat sinänsä vahvempia, mutta niitä ei todennäköisesti enää löydy HD:nä. Kaiken lisäksi nissä on kiinni vanhoja, ja jo lähes hyödyttömäksi käyneitä modeja, joita ei voi irroittaa eikä vaihtaa huomattavasti parempiin.

Attribuutit, statsit ja modaaminen Muokkaa

Hahmon vahvuus määräytyy isolta osaltaan siitä paljonko, ja millaisia attribuutteja hänellä lukumäärissä on. Osa attribuuteista on hahmon omia riippumatta siitä mitä varusteita hänellä on yllään, mutta valtaosa tulee varusteista. Eri attribuutit antavat hahmolle eri asioita.

Modiksi taas kutsutaan varusteessa kiinni olevaa attribuuttikokonaisuutta jolla on yksi, yhteinen nimi, esimerkiksi wing of improvisement. Hahmo saa modin sisältämät attribuutit pukiessaan ylleen sen varusteen jossa modi on, ja menettää ne riisuessaan tai pudottaessaan varusteen. Jokainen varuste voi sisältää maksimissaan 6 modia tai spoilia (spoiliksi kutsutaan hyödytöntä modia). Varusteeseen kiinnitettyjen modien nimet näkyvät varusteruudussa oikealla modiin kuuluvien attribuuttien rinnalla.

Modin sisältöä ei voi muuttaa, ja kunkin erilaisen modin sisältämät attribuutit ja nimen määräävät pelin kehittäjät. Samannimiset modit sisältävät täsmälleen saman määrän samanlaisia attribuutteja. Lähes kaikissa varusteissa on löydettäessä vähintään yksi modi. Varusteessa voi olla löytöhetkellä enemmänkin modeja, mutta yleensä ylimääräiset modit ovat heikkoja ja huonoja, ja vain vaikeuttavat modaamista.

Modaaminen tarkoittaa varusteessa olevien modien lukumäärän lisäämistä löytämisen jälkeen. Tämä tapahtuu muuttamalla ensin kolme halutun modin sisältävää varustetta modin sisältäviksi kiviksi, mana stoneiksi, ja kiinnittämällä sen jälkeen syntyneet kolme mana stonea neljänteen varusteeseen. Varusteen muuttamiseen mana stoneksi käytetään fusion stoneja, joissa saattaa olla omia statseja 0-3. Nämä ovat kuitenkin yleensä erittäin heikkoja ja hyödyttömiä, ja ainoastaan vievät tilaa varusteesta, ja siksi fusion stonet ovat sitä arvokkaampia, mitä "puhtaampia" ovat.

  • Jos erilaisten modien lukumäärä ylittää kuusi, parhaat modit katoavat ja huonoimmat jäävät jäljelle: sen vuoksi pieniä modeja kannattaa välttää. Pieniä modeja kutsutaankin nimellä spoilit, joka tulee englannin kielen sanasta spoil, pilata. Pienet modit eli spoilit tulevat mukaan useimmiten fusion stoneissa käytännön pakosta: mitä vähemmän spoileja fusion stonessa on, sitä kalliimmaksi fusion stonen ostaminen tulee. "Likaista" eli huonon modin sisältävää varustetta ei enää tämän lisäksi kannata käyttää modauksessa, ettei erinimisten spoilien kokonaismäärä kasva liian suureksi, sillä vain eri nimiset modit vievät varusteesta tilaa ja näkyvät lopputuloksessa.
  • Yleensä enemmän kuin 10 tasoa maksimitason alapuolella olevien hahmojen varusteina ei kannata käyttää lainkaan omia modeja sisältäviä varusteita, sillä myös varusteen sisältämät modit ovat tällöin kymmenen tasoa jäljessä parhaista modeista. Yleensäottaen jo 5 tasoa maksimitasoa jäljessä olevien varusteiden modit ovat erittäin halpoja, ja niin paljon parempia kuin 10 tasoa jäljessä olevat, että tällaisessa tilanteessa varusteessa oleva kuuden modin tila kannattaa käyttää niiden kiinnittämiseen varusteen omien modien sijaan.
  • Samannimiset modit lasketaan yhtenä modina, eivätkä ne anna kuin yhden modin verran attribuutteja hahmolle, vaikka ne olisivat eri fusion stonessa tai varusteessa. Sen vuoksi yksi keino modata halvalla ja välttyä halpojen fusion stonejen tuomilta spoileilta (huonoilta modeilta) valmiissa varusteessa on ostaa fusion stoneja joissa on täsmälleen samat spoilit. Jos kaikki kolme fusion stonea ovat samanlaisia ja niissä on kolme spoilia kussakin spoileja on yhteensä yhdeksän, mutta vain kolme erilaista, ja siksi ne vievät ainoastaan 3/6 valmiin varusteen tilasta. Tällöin tilaa jää vielä kolmelle hyvälle modille.
  • Erilaisten statsien lukumäärä kaikissa modaukseen osallistuvissa fusion stoneissa ja varusteissa kannattaakin laskea huolella yhteen ennen modaamista. Kannattaa huolehtia, että huonoja statseja on mukana korkeintaan kolme erinimistä, sillä ne vievät paikkoja paremmilta. Jos huonoja statseja on mukana kolme, varusteeseen mahtuu silti vielä kolme hyvää statsia. Kahden huonon statsin kanssa varusteeseen saa mahtumaan neljä hyvää, ja yhden huonon kanssa viisi hyvää.
  • Ihannetapauksessa kaikki fusion stonet ovat "puhtaita" eli niissä ei ole omia statseja, ja kaikissa varusteissa on vain yksi hyvä statsi, ei yhtään huonoa. Tällöin valmiiseen varusteeseen saa täydet kuusi hyvää statsia. Se on kuitenkin erittäin kallista ja sopii lähinnä rikkaammille pelaajille.

Modaamisen tiivistelmä:

1. Varuste muutetaan mana stoneksi yhdistämällä se fusion stonen kanssa. Fusion stonessa olevat 0-3 omaa spoilia siirtyvät myös mana stoneen, jolloin valmis mana stone saa sekä fusion stonen, että varusteen modit ja spoilit.

Kaava on siis: Fusion stonen statsit + Modiksi muutettavan varusteen modit = Mana Stonen modit

2. Sama toistetaan kahdelle muulle varusteelle ja fusion stonelle. Tuloksena on kolme modillista mana stonea.

3. Mana stonet ja neljäs varuste yhdistetään. Neljäs varuste saa mana stonejen kaikki spoilit ja modit, mikäli niiden määrä ei ylitä kuutta. Jos määrä menee kuuden yli, parhaat katoavat. Jos määrää ei ole laskenut tarkkaan, voi käydä niin että valmis varuste on täynnä pelkästään fusion stoneista peräisin olevia, hyödyttömän pieniä attribuutteja, ja modit katoavat.

Modaamisen toinen kierros: Jos varusteessa on tämän jälkeen 6 statsia, modaaminen on jo päättynyt ja varustetta voi enää vain huonontaa modaamalla. Jos statseja on vähemmän kuin 6, modaaminen voidaan toistaa uudelleen. Tällöin täytyy kuitenkin laskea huolella, ettei toisessa modauksessa mukana tulevien modien ja spoilien lukumäärä ylitä varusteessa olevia vielä vapaita paikkoja. Toisessa modauskierroksessa täytyy päteä että:

Varusteen modien ja spoilien lukumäärä + modauksessa tulevien modien ja spoilien lukumäärä = 6

Tiertaso ja tieraaminen Muokkaa

Jokaisella varusteella on olemassa tasorajoitus. Tämä kuvaa sitä minimitasoa, jolla hahmoluokan tulee olla voidakseen käyttää varustetta. Tasorajoituksesta riippuu varusteen varsinainen taso, tiertaso, joka vaikuttaa sen voimaan.

Tason 1-20 vaativat varusteet muodostavat alimman tiertason eli tiertason 1.

Tason 21-40 vaativat varusteet muodostavat tiertason 2.

Tason 41-60 vaativat varusteet muodostavat tiertason 3.

Tiertasoa voi muuttaa yhdistämällä varusteen kolmeen korkeamman tierin manastoneen. Tällöin varuste saa mana stonejen tiertason (jonka täytyy olla kaikissa kolmessa mana stonessa sama). Tieraamisesta saatava bonus riippuu siitä, montako tasoa eroa varusteen omalla tiertasolla ja manastonejen tasolla on, eli montako tasoa tier nousee. Jokaista tasoa kohti saa 20% lisää varusteen voimaan. Varusteen voiman tieraamisen jälkeen voi laskea seuraavalla kaavalla:

(1,00+tiertason muutos*0,2)*(varusteen entinen vahvuus) = varusteen uusi vahvuus

Tieraaminen vaikuttaa vaatteissa ja haarniskoissa defencearvoihin eli sen antamaan suojaan hyökkäyksiä vastaan, ja aseissa niiden damageen, josta riippuu hahmoluokasta riippuen noin 50%-70% hahmon kaikkien hyökkäysten ja healien (parantaminen) vahvuudesta. Lisäksi parempiin varusteisiin kuuluvat bonukset, jotka näkyvät varusteruudun yläreunassa nimettöminä ja varsinaisiin statseihin kuulumattomina, vihreinä attribuutteina, saavat tierbonuksen.

Tieraamiseen tarvittavat manastonet tehdään samalla tavalla kuin modaamiseen tarvittavatkin. Erotus on siinä, että tiertasoa nostamaan pyrkiessä kolmea mana stonea ei laiteta suoraan varusteeseen, vaan ne yhdistetään tiertason nostamiseksi, jolloin kolmesta mana stonesta tulee aina vain yksi, yhtä tiertasoa ylempi mana stone. Pelin varusteista saa korkeintaan tiertasoa 4 olevia stoneja. Jokaiseen tier5 stoneen tarvitsee siis kolme tier4 stonea, jokaiseen tier6 stoneen kolme tier5 stonea ja niin edelleen. Tier 7 mana stoneen tarvitaan jo 27 varustetta ja 27 fusion stonea, ja määrä kolminkertaistuu joka tiertasolla.

Tästä seuraa, että jos tiertasoa halutaan nostaa kunnolla, hyvistä statseista on luovuttava kokonaan ja tehtävä kaikkein huonoimpia statseja, eli spoileja, sisältäviä mana stoneja, sillä yhdenkin korkeatasoisen tierkiven tekemiseen tarvitaan niin paljon fusion stoneja, että niiden kaikkien on lähes mahdotonta olla puhtaita tai keskenään samoja statseja sisältäviä. Siksi yleensä vain aseita tierataan tiertasoa 5 ylemmäksi. Muutamia poikkeuksia on, mutta on lähes mahdotonta saada esimerkiksi haarniskansa yläosaa tiertasolle 7 kaatamatta peliin valtavasti oikeaa rahaa tai pelaamatta yötä päivää (tai tulematta hakkeroiduksi, jolloin on olemassa minimaalinen mahdollisuus että pelin ylläpito korvaa varastetut varusteet yhdellä korkeaa tieriä olevalla).

Päivittäminen Muokkaa

Jokaisella varusteella on oma päivitystasonsa, joka näkyy varusteen nimen perässä plusmerkkisenä lukuna, esim. +5. Jos nimen perässä ei lue mitään, päivitystaso on 0. Maksimitaso on tällä hetkellä 12. Päivittäminen lisää varusteeseen lisää attribuutteja, joiden tyyppi rippuu siitä mikä varuste, ja mitä varustetyyppiä on kyseessä. Esimerkiksi shouldereista saa aina staminaa mikäli ne ovat cloth-shoulderit, mutta ei välttämättä jos ne ovat jotain muuta tyyppiä.

Päivittäminen tapahtuu item shopista tai npc:ltä ostettavilla moon, sun ja star jeweleillä. Moon jewelit ovat armoria varten, sun jewelit koruja, ja star jewelit aseita. Jokaista jeweliä on olemassa eri tasoja: 1-20 tasoisille varusteille on omat jewelinsä jotka ovat kaikkein halvimmat, 21-40 tasoisille omansa ja 40-70 tasoisille omansa jotka ovat kaikkein kalliimmat. Tämän lisäksi päivitystasot +1-+6 päivitetään eri jeweleillä kuin tasot +7-+12.

Joka kerta kun yhden jewelin käyttää, päivitystaso saattaa myös tippua. Npc:ltä ostettavilla jeweleillä on lähes mahdotonta saada +2 suurempia lukuja. Item shopista timanteilla tai phirius token coineilla ostettavilla jeweleillä todennäköisyys tason tippumiseen on pienempi ja päivittäminen helpompaa, mutta niilläkin päivittävällä saa todella olla tuuria tai lukuisia yrittämiä jos hän haluaa varusteensa tasoa +4 ylemmäs. Viimeistään +6 kannattaa jo päivittää itemshopin rubiiniosiosta ostettavilla perfect jeweleillä, joiden onnistumisprosentti on täydet 100%. +6-tasosta eteenpäin käytetään vain +12 jeweleitä.

Varustepohjan valita Muokkaa

Kun varustetta aletaan parannella, sen valinnassa painaa neljä asiaa: dura (LD tai HD), suojaus eli defencearvot, nimettömät bonukset ja settibonus.

Varusteen defencearvosta eli kyvystä suojata kantajaansa iskuilta kertoo ensimmäisenä jotain sen taso. Toisena tulee sen arvoluokitus joka näkyy varustenäkymässä varusteruudun kehysten ja varusteen nimen fontin värinä. Pienimmän defencen antaa valkoisen fontin varuste, seuraavaksi pienimmän vihreä, seuraavan sininen, sitten purppura, sitten oranssi ja parhaan ruskea. Pienemmille tasoille ei ole olemassa kaikkia väriluokituksia. Ero esimerkiksi oranssin ja purppuran tason 50 kaavun välillä ei kuitenkaan ole itsestäänselvä, mikäli kaavut ovat eri nimisiä ja toinen niistä tippuu ainoastaan instanceista.

Varusteita on yleensä saatavilla tasoittain seuraavasti:

Valkoinen: kaikki tasot

Vihreä: kaikki tasot

Sininen: 20+, tulee yleisemmäksi 30+

Purppura: 30+, tulee yleisemmäksi 50+

Oranssi: esiintyy lähinnä joissakin noin 50-tasoisissa craftatuissa varusteissa, ei tipu instanceista

Ruskea: 50+, yleisempi 60+

Nimettömiä bonuksia, eli tilaa varusteesta viemättömiä attribuutteja on vain instanceista tippuvissa tavaroissa, joista osan voi myös craftata instanceista tippuvien materiaalien avulla.

Setteihin kuuluvat varusteet antavat toisinaan lisäksi settibonuksen. Riippuu setin paloja tiputtavan instancen tasosta kuinka suuri bonus on, ja setistä kuinka monta palaa sen saamiseen tarvitaan. Neljä palaa vaativilla seteillä on myös kahden palan bonus, joka on huomattavasti pienempi kuin täysi settibonus, eikä yleensä merkittävä.

Vanhemmissa varusteissa (kaikki alle 55 tason varusteet) bonusten ja defencejen tuoma etu ei välttämättä ylitä tavallisen varusteen antamia etuja mikäli tavallinen varuste on HD ja vahvempi varuste LD (käsitteet selitetty korjaamisotsikon alla), sillä tällöin modeista saatava ja päivitysbonuksista saatava 20% high dura bonus voi ylittää settibonusten, defencejen ja nimettömien bonusten tuomat edut.